top of page

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

SOCIETATEA DEBICANT FURNITURE SRL, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. unic de inregistrare: , si nr de  ordine J40/, cu sediul in Bucuresti, Str. Ion nedeleanu 13, bl v22, sc.2, ap.28, punct de lucru in Bucuresti str. Cutitul de argint 2b, detinator al site-ului www.fabermobili.ro, email: fabermobili@yahoo.com,  garanteaza ca va continua sa prelucreze datele furnizate de clientii si partenerii sai, in conformitate cu Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

 

 

DEFINITII

 

„DATE CU CARACTER PERSONAL" inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

"PRELUCRARE" inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

DEBICANT FURNITURE are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor / clientilor / partenerilor, privind situatia contului lor de pe www.fabermobili.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor, si comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dvs. in formularele/contractele/ facturile, fizice si/sau online, de informare, de creare de cont si/sau de comanda, declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a societatii DEBICANT FURNITURE si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre DEBICANT FURNITURE si colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea de catre DEBICANT FURNITURE si colaboratorii acestora de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor de marketing, de publicitate, media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.

Prin citirea prezentelor Termeni si Conditii, ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate  urmatoarele drepturi:

·         dreptul de acces la datele cu caracter personal care va privesc;

·         dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;

·         dreptul de a solicita stergerea datelor in anumite circumstante (de exemplu atunci cand datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopurile mentionate mai sus);

·         dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

·         dreptul la restrictionarea prelucrarilor;

·         dreptul de a va opune prelucrarii si de a solicita stergerea datelor;

·         dreptul de a fi notificat in caz de incalcari a securitatii datelor;

·         dreptul de a va retrage consimtamantul;

·         dreptul de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa sediului social al societatii DEBICANT FURNITURE , in Bucuresti, Str. Nedeleanu ion nr.13, bl.v22,sc.2, ap.28, sect.5, sau pe e-mail la adresa fabermobili@yahoo.com, va puteti exercita, in mod gratuit, drepturile mentionate mai sus.

Astfel, www.fabermobili.ro poate notifica utilizatorii / clientii privind ofertele curente prin newsletter si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site-ul www.fabermobili.ro, pe mailul societatii fabermobili@yahoo.com, sau fizic prin semnarea contractlor de colaborare si/sau facturare, poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date prin trimiterea unui e-mail la adresa:  fabermobili@yahoo.com  cu subiectul "Dezabonare".

DISPOZITII FINALE

Ne rezervam dreptul de a face orice modificari ale acestor Termeni si conditii, precum si orice modificari asupra site-ului, fara a fi necesara vreo notificare prealabila a utilizatorilor.­ 

bottom of page