top of page

Despre sc.Debicant Furniture srld, detinator al platformei www.fabermobili.ro

Debicant furniture srld, entitate juridică română înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J13/970/2002, CIF: RO14560415, denumită în continuare Debicant, deține platformele online listate mai jos - numite în continuare, Website-uri:

 

www.fabermobili.ro

www.husal300.com

 

Vă informăm că politica de confidențialitate a companiei a fost adaptată la reglementările Regulamentului European privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Astfel, aici veți regăsi toate informațiile cu privire la datele cu caracter personal, precum și la colectarea și prelucrarea acestora de către Debicant.

Vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați și vă asigurăm că facem toate eforturile pentru a gestiona datele personale în mod responsabil. Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați cu privire la orice informație referitoare la acest subiect - specialiștii noștri sunt gata oricând să vă răspundă la întrebări.

Vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de mai jos:

Elena Chiriceanu

str. Ion nedeleanu 13, bl.v22, sc.2, ap.28 - bucuresti

fabermobili@yahoo.com

0722236438

 

Cui se adresează politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal

Debicant colectează și prelucrează datele cu caracter personal care aparțin:

- Vizitatorilor și utilizatorilor Website-urilor

- Persoanelor care contactează Debicant prin orice mijloc de corespondență disponibil în Website-uri: telefon, email, formular, tichet etc.

- Persoanelor care contactează Debicant prin intermediul rețelelor sociale unde compania are un cont deschis pentru a facilita această comunicare.

- Clienților Debicant - semnatari ai contractelor de servicii Debicant

- Partenerilor comerciali Debicant.

Persoanele fizice ale căror date personale sunt colectate și prelucrate vor fi denumite Persoane vizate.

 

 

Ce date cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de Debicant

Datele cu caracter personal sunt toate acele informații referitoare la o Persoană vizată ce pot duce la identificarea acesteia, în mod direct sau indirect.

Informațiile colectate și prelucrate de Debicant:

- Date de identificare -> informații personale (nume, prenume, adresă, email, număr telefon etc.)

- Date tehnice -> adresă IP, identificatori cookie, tip și versiune browser, dispozitiv, sistem și platformă de operare

- Date de business -> companie, tip solicitare, CUI

- Date financiare -> cont IBAN, număr card debit/credit

- Informații obținute în urma apelurilor telefonice -> înregistrate

- Informații obținute din înregistrări video -> la sediul Debicant

- Informații privind interacțiunea cu Website-urile Debicant: istoric de navigare - pagini vizitate, produse adăugate în coș, tranzacții etc.

 

 

Sursa datelor cu caracter personal. Cum sunt colectate

Datele cu caracter personal sunt obținute:

- Direct de la dumneavoastră prin informațiile puse la dispoziție prin intermediul Website-urilor (cookies, formulare de contact, contul meu) sau prin intermediul comenzilor online, contractelor de suport servicii, apelurilor telefonice sau înregistrărilor video de la sediul Debicant.

- Din surse externe precum conturile Social Media ale companiei Debicant (Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram).

 

 

Există mai multe modalități prin care colectăm date cu caracter personal:

- La accesarea Website-urilor Debicant (ex. cookies)

- La interacțiunea cu Website-urile Debicant (ex. completarea formularelor de contact sau a tichetelor de suport, comenzi online etc.).

- La semnarea de contracte de prestări servicii.

- La trimiterea de emailuri către Debicant.

- La accesarea emailurilor trimise de către Debicant.

- La contactarea telefonică a companiei Debicant.

- La sediul Debicant, prin înregistrare video.

- În orice alt mod de corespondență care nu este prevăzut de situațiile de mai sus.

Este obligatorie acordarea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal?

Acordarea consimțământului cu privire la colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal NU este obligatorie. Trebuie să știți însă că există însă anumite servicii (exemplu: comandă online, livrare produse, contracte de suport, abonamente etc.) care pot fi asigurate doar pe baza consimțământului dumneavoastră de a colecta și prelucra date cu caracter personal (ex. Finalizarea unei comenzi presupune acordarea și prelucrarea de date cu caracter personal precum informații de identificare sau financiare).

 

Temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Debicant va prelucra datele cu caracter personal exclusiv în următoarele cazuri:

- Pentru încheierea sau executarea unui contract - ca urmare a unei solicitări exprimate de dumneavoastră.

- Pentru comunicare de marketing - doar în urma consimțământului acordat de dumneavoastră în acest scop.

- Pentru asigurarea serviciului de suport, prin servicul de mail.

- În sprijinul interesului legitim Debicant sau al unei terțe părți (ex. construirea și gestionarea bazelor de date interne), dar și ale dumneavoastră (ex. securitate și prevenire de fraude).

Este posibil să fie nevoie de prelucrarea datelor dumneavoastră pentru îndeplinirea obligației de a comunica unor autorități publice, la cerere, informații cu caracter personal.

 

 

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Debicant prelucrează datele personale exclusiv în scopuri legitime.

- Prestare de servicii & Livrare de bunuri - Pentru aceste două obiective, sunt necesare date de identificare, date de contact de afaceri, date financiare etc.

- Comunicări de marketing - În comunicarea de marketing ne vor fi utile informațiile colectate prin intermediul fișierelor tip cookie.

- Optimizare tehnică - administrare, gestionare, îmbunătățire a website-urilor, optimizare a nivelului de securitate a datelor.

- Analiza datelor, astfel încât să putem îmbunătăți constant produsele și serviciile Debicant.

 

 

Cine mai are acces la datele cu caracter personal colectate de Debicant?

Pentru a vă putea oferi acces la produsele și serviciile Debicant, este necesară implicarea unor terți în prelucrarea datelor cu caracter personal. Mai jos puteți regăsi lista tuturor destinatarilor acestor date:

Info audit consulting- firma de contabilitate si gestiune

Debicant depune toate eforturile pentru a se asigura de confidențialitatea și siguranța datelor cu caracter personal prin intermediul unor contracte semnate cu fiecare dintre entitățile cărora le sunt divulgate aceste informații.

În măsura în care lista partenerilor comerciali Debicant va fi mărită, acest lucru va fi menționat în Politica noastră de confidențialitate. În măsura în care va fi necesar consimțământul dumneavoastră, vă vom trimite o notificare în acest scop.

 

 

Drepturile utilizatorului

În orice moment aveți controlul asupra datelor cu caracter personal. Mai jos, lista drepturilor de care beneficiați:

- Dreptul la solicitarea accesului la datele cu caracter personal, precum și la modalitatea în care acestea sunt prelucrate.

- Dreptul la rectificarea datelor care sunt incorecte sau nu mai sunt de actualitate.

- Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat)

- Dreptul la restricționarea prelucrării - prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi restricționată într-o serie de situații stabilite prin lege.

- Dreptul la opoziția prelucrării datelor cu caracter personal, de care puteți beneficia în orice moment.

- Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal, care pot fi obținute într-un format comun sau transferate unui alt operator economic la alegerea dumneavoastră.

- Dreptul la retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal.

- Dreptul de a depune plângere la autoritatea competentă, în cazul în care sesizați nereguli.

Vă puteți exercita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în orice moment. Tot ce trebuie să faceți este să ne trimiteți un email la adresa fabermobili@yahoo.com cu solicitarea dumneavoastră, iar noi ne vom asigura că aceasta este îndeplinită în cel mai scurt timp.

 

 

Cât timp sunt stocate datele cu caracter personal de către Debicant ?

Datele cu caracter personal - altele în afara celor obținute prin cookie-uri - sunt stocate de către Debicant doar atât cât sunt necesare pentru a servi scopurilor de prelucrare a acestora, enumerate în secțiunea dedicată.

- În cazul partenerilor comerciali Debicant , datele cu caracter personal vor fi păstrate pe durata exercitării relației contractuale. După expirarea acestui termen, datele cu caracter personal vor fi gestionate conform legislației în vigoare.

- În cazul clienților Debicant - semnatari ai unuia sau mai multe contracte de servicii, abonamente - datele cu caracter personal vor fi păstrate pe durata exercitării relației contractuale. După expirarea acestui termen, datele cu caracter personal vor fi gestionate conform legislației în vigoare.

- În cazul clienților Debicant care finalizează comenzi în calitate de vizitatori, informațiile vor fi păstrate până la revocarea consimțământului de prelucrare a acestor date, în limitele impuse de legislația în vigoare.

- În cazul clienților Debicant care-și creează cont, informațiile vor fi păstrate până la revocarea consimțământului de a prelucra aceste date, în limitele impuse de legislația în vigoare.

- Înregistrările telefonice sunt păstrate în baza de date Debicant timp de 30 zile.

- Înregistrările video sunt păstrate în baza de date Debicant timp de 30 zile.

Pentru stocarea datelor cu caracter personal folosim servere proprii și ale partenerilor comerciali Debicant .

 

 

Securitatea datelor

Pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal de care suntem responsabili, Debicant :

- Anonimizează, în măsura în care este posibil, datele cu caracter personal.

- Colectează doar datele strict necesare pentru scopurile menționate în secțiunea dedicată.

- Limitează accesul la date la un număr minim de parteneri comerciali.

 

 

Link-uri către alte website-uri

Website-urile Debicant pot pune la dispoziția utilizatorilor link-uri externe. Odată părăsite Website-urile și urmate aceste link-uri externe, aria de influență a politicii de confidențialitate Debicant se încheie. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă informați cu privire la politica de confidențialitate care se aplică noilor platforme online accesate.

 

 

Realizarea de profiluri

Debicant poate folosi datele cu caracter personal pentru crearea de profiluri prin mijloace automate, în vederea segmentării audiențelor Debicant . Scopul acestei profilări este de a vă oferi produse, servicii și informații care sunt de interes pentru dumneavoastră. Profilarea este, așadar, folosită pentru a personaliza experiența dumneavoastră de navigare pe Website-urile Debicant , dar și în activități de promovare personalizată și marketing.

Pentru asigurarea pazei si protectiei, punctul de lucru al societatii, beneficiaza de supraveghere video.  Clientii debicant care viziteaza sediul Debicant vor fi de asemenea inregistrati. 

 

 

Contact

Elena Chiriceanu

Strada Ion Nedeleanu 13, bl.v22, sc.2.ap.28 - bucuresti

www.fabermobili.ro

fabermobili@yahoo.com

0773.373.501

bottom of page